SVTF - Styrelse

Ordförande: Göran Sundin

Kassör: Wivian Andersson

Ledamot: Olle Adehed

Ledamot: Tomas Palmgren (eventansvarig)

 

Uthyrningsmaterial

Byggnadsställning hel/halv            800kr/400kr /14 dgr

Aluminiumställning 4m                  75kr/dygn

Aluminiumstege                              25kr/dygn

Betongblandare                              40kr/dygn

Gallervält                                          25kr/dygn

Grässångs-spridare                        30kr/dygn

Obs! all i-och urlastning ombesörjes av hyraren. Vi kan ej utföra transporter.

Ring i god tid - 08-774 21 11 eller kontakta oss via webben.

Adress: Kynäsvägen 26 A, 141 42 Huddinge

Inbetalning sker till vårt plusgirokonto: 54 09 23 - 0
Märk betalningen med namn och beskrivning