Grannsamverkan och Grannstöd

Verksamheten Grannsamverkan samarbetar med föreningen Huddinge Grannstöd för att motverka inbrott och skadegörelse lokalt. Tillsammans med kommun och polis gör de ett viktigt, frivilligt arbete för att skapa en trygg och trivsam boendemiljö.Grannsamverkan är grannar i ett och samma bostadsområde som hjälps åt att se till bostäderna i området. Du iakttar, reagerar och kontaktar dina grannar (och polisen) om något som verkar avvikande sker. Om något akut inträffar ringer du 112. Om du vill lämna ett tips ringer du 114 14.

Det är Lokalpolisen i Huddinge som ansvarar för verksamheten med stöd av Huddinge kommun.

Grannstödjarna rapporterar inbrott, klotter och skadegörelse. Huddinge Grannstöd har två grannstödsbilar som cirkulerar i kommunen under dagtid. Som grannstödjare kör du (eller åker med) i en av föreningens bilar. Ni är alltid två i bilen och kör runt i flertalet av kommunens bostadsområden och har kontakt med lokalpolisen.