Välkommen till SVTF

Stuvsta villa Trädgårdsförening är din lokala förening sen en bit in på 1900-talet! Vi arbetar aktivt med att bevaka de boendes intressen gentemot myndigheter samt att vi anordnar aktiviteter för medlemmarnas trivsel.

Varför är det bra att vara med i en lokal föreningen?
Vi har bra kontakt med Huddinge Kommun och kan föra medlemmarnas frågor vidare till rätt personer i kommunen. Vi är dessutom remissinstans och får ta del i vad som händer i kommunen vad gäller vägar och byggen.

Vad kostar det att vara med i SVTF?
Det kostar 150kr per år och för det får medlemmarna:
- Medlemstidning
- Hjälp med frågor mot kommunen
- Hyra material
- Vara med på aktiviteter som valborgsfirande, julfest och årsmöte i mars varje år

Vad gör styrelsen?
Vi har 10 protokollförda möten per år, däremellan har vi så kallade plock-möten (2-3 st/år) där vi skickar ut information till medlemmarna. Utöver möten arbetar vi med annonsörer och personal för våra  evenemang. Det händer mycket men syns kanske inte.

Vad kan du göra?
Genom att gå med i vår förening bidrar du till utveckling och innehåll, samt kan vara med att påverka föreningens framtid. Vi vill gärna höra din åsikt och önskemål om aktiviteter och evenemang.