Årsmöte SVTF 2019

Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening, Ekonomisk förening,kallar medlemmarna till ordinarie Årsstämma.

Tisdagen den 2 April 2019, kl 19.00

Plats: Solfagraskolans matsal

Program: Årsmötesförhandlingar enligt Stadgarna.


Motioner och nomineringar till årsmötet skall vara styrelsen

tillhanda senast den 24 Mars 2019.

 

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning finns tillgängligt i sammanträdeslokalen, eller beställes via styrelsen.

Vi bjuder på kaffe och lättare tilltugg under mötet.

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

Frivillig anmälan om Ni kommer här.

 

Inga taggar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *